Đảng Ủy Công ty

CHI BỘ VĂN PHÒNG VÀ CHI BỘ ĐỘI CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Và hôm nay ngày 19/5/2022, Chi bộ Văn Phòng và Chi bộ Đội Công trình công cộng thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Hồ Ngọc quí, Bí thư Chi đoàn cơ sở Công ty và quần chúng Tăng Thị Thùy Linh

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hành trình theo chân Bác và biểu dương các tập thể cá nhân trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 18/5/2022, Đảng bộ Công ty tổ chức Hành trình theo chân Bác và biểu dương các tập thể cá nhân trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2022)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội thao kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)

Ngày 25/4/2022, được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn – Ban Chấp hành Chi đoàn – Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Công ty tổ chức Hội thao chào mừng thành công Đại hội đoàn viên Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2024; Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022);

HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 26/4/2022 và ngày 27/4/2022, Hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022,

Nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở trong Công ty, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; được quyết định và được kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong phạm vi được pháp luật qui định

Scroll to Top