CHI BỘ ĐỘI MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2022-2025

Sáng ngày 14/9/2022, Chi bộ Đội Môi trường đô thị tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Nguyễn Công Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty; đại diện cấp ủy các chi bộ cùng với 12 đại biểu được triệu tập về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty đã ghi nhận những đóng góp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023; biểu dương những thành tích đã đạt được, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong 02 năm 2020; 2021; hàng năm Đội Môi trường đô thị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Chi bộ đã nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo Đội Môi trường đô thị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đề ra các giải pháp tăng năng suất lao động; chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng từ nguồn công nhân lao động; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Đại hội đã thống nhất bầu cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Văn Nam, Bí thư Chi bộ và đồng chí Tô Hữu Hưng, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Dương Minh Dũng, Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 Bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ. 

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025, với 07 hệ thống chỉ tiêu./.

 

Scroll to Top
Gọi ngay