TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

     Ngày 19/12/2022, Hội đồng thành viên Công ty tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. Tham dự có bà Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Công Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty cùng với Phó Giám đốc Công ty; Kiểm soát viên; Trưởng, phó các bộ phận, Trưởng các đoàn thể và Người lao động thuộc khối văn phòng.

     Tại buổi Lễ, ông Đào Mạnh Linh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Công Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nghiêm Bá Ngọc, Phó Giám đốc Công ty. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đào Mạnh Linh chúc mừng đồng chí Nghiêm Bá Ngọc đã được Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Công ty tín nhiệm, người lao động tại Công ty đồng thuận, ủng hộ để bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Công ty. Điều này thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty, của tập thể người lao động đối với những cống hiến, đóng góp của đồng chí Nghiêm Bá Ngọc với Công ty.

Chủ tịch HĐTV; Thành viên HĐTV Công ty trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nghiêm Bá Ngọc

     Đồng chí Đào Mạnh Linh, Chủ tịch HĐTV Công ty yêu cầu đồng chí Nghiêm Bá Ngọc trên cương vị mới cần phải ý thức rõ trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, quy tụ đoàn kết nội bộ, không ngừng nổ lực học tập phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, cầu thị học hỏi thế hệ trước, tận tâm, tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nghiêm Bá Ngọc bày tỏ sự cám ơn đối với Quận ủy – Ủy ban nhân dân quận; Đảng ủy – Hội đồng thành viên Công ty đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, hứa hoàn thành trọng trách được giao, cùng với Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2027./.

Scroll to Top
Gọi ngay