Dịch vụ công ích

Chăm sóc đường hoa, cây xanh trên địa bàn quận


Chăm sóc cây xanh đường hoa Phan Xích Long

Chăm sóc vườn hoa công viên Văn hóa Phú Nhuận

Chăm sóc, cắt tỉa các vườn hoa 

Scroll to Top