CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 30/8/2022, Chi bộ Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty; đồng chí Nguyễn Công Chiến, UV.BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, các Phó Giám đốc Công ty, cấp ủy các chi bộ, Trưởng, phó các bộ phận cùng với 12 đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận những đóng góp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ đã nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới; chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, những bước phát triển mới, các chỉ tiêu Nghị quyết hoàn thành 100%. Trong nhiệm kỳ 2022-2025 chi bộ cần tập trung đề ra các giải pháp tham mưu lãnh đạo Công ty đảm bảo phát triển bền vững của công ty, giữ vững các ngành nghề công ty đang thực hiện cũng như phát triển thêm một số ngành nghề mới thích ứng linh hoạt với thị trường; chú trọng công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại hội đã thống nhất bầu cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Thị Trường Sa, Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Phạm Thùy Dung, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Quang Hoàng, Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 Bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ.  Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025, với 07 hệ thống chỉ tiêu./.

 

Scroll to Top
Gọi ngay