Dịch vụ Quản lý nhà SHNN

Quản lý nhà, chung cư

Bao gồm:

– Quản lý quỹ nhà ở cho thuê thuộc SHNN

– Quản lý quỹ nhà trụ sở cho thuê thuốc SHNN

– Quản lý chung cư phục vụ tái định cư

– Quản lý các mặt bằng của Cty đang quản lý.

      Với nhiệm vụ được giao là quản lý, giữ hộ, Công ty đã quản lý chặt chẽ pháp lý và thu tiền thuê nhà ở cũ, mặt bằng sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước theo quy định (92 căn nhà ở cũ, 40 mặt bằng cho thuê kinh doanh, 06 mặt bằng là tài sản cố định được UBND thành phố chấp thuận chuyển giao khi chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH một thành viên). Cập nhật và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý. Báo cáo đầy đủ, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng quy định về việc thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, xác định đúng giá cho thuê theo hướng dẫn, tiền thuê nhà, thuê đất được nộp về ngân sách theo quy định.

     Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Phú Nhuận

Scroll to Top
Gọi ngay