Ban lãnh đạo Công ty

1Đào Mạnh LinhChủ tịch Hội đồng thành viên
2Hồ Thanh LýThành viên Hội đồng thành viên 
3Nguyễn Công Chiến

Thành viên Hội đồng thành viên 

1Hồ Thanh LýGiám đốc
2Nguyễn Trần Tùng PhươngPhó Giám đốc
3Nghiêm Bá NgọcPhó Giám đốc
1Đôn Đức ThanhKế toán trưởng
1Phan Văn MinhKiểm soát viên
Scroll to Top
Gọi ngay