Ban lãnh đạo Công ty

1Đào Mạnh LinhChủ tịch Hội đồng thành viên
2Hồ Thanh LýThành viên Hội đồng thành viên không chuyên trách
3Nguyễn Công Chiến

Thành viên Hội đồng thành viên chuyên trách

1Hồ Thanh LýGiám đốc
2Hoàng Mộng NgọcPhó Giám đốc
3Nguyễn Trần Tùng PhươngPhó Giám đốc
1Đôn Đức ThanhKế toán trưởng
Scroll to Top