CHI BỘ XÍ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 16/9/2022, Chi bộ Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Nguyễn Công Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty; đại diện cấp ủy các chi bộ cùng với 05 đại biểu được triệu tập về dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận những đóng góp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023. Bên cạnh đó, Chi bộ đã nghiêm túc đánh giá những mặt làm được, những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ cần tập trung thêm giải pháp mô hình thực hiện trên lĩnh vực xây dựng; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; phát huy năng lực sở trường trên lĩnh vực xây dựng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đạo đức, vừa hồng vừa chuyên; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ; cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành chương trình hành động cụ thể.

Đại hội đã thống nhất bầu đồng chí Ngô Quang Trúc, Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Thư Thạch, Phó Bí thư Chi bộ.

 Bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ. 

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025, với 06 hệ thống chỉ tiêu./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Gọi ngay