ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022-2024

Chiều ngày 07/4/2022, Chi đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Đại hội đoàn viên Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực Quận đoàn; đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty; đồng chí Đinh Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cùng với 16 đoàn viên được triệu tập tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn đã ghi nhận những đóng góp của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2019-2022, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Chi đoàn và Công ty có những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch. Trong nhiệm kỳ mới, BCH Chi đoàn cần phải có nhiều giải pháp, mô hình, công trình thanh niên để đoàn viên thanh niên có thể tham gia nhiều hoạt động, phong trào, từ đó Chi đoàn lựa chọn những đoàn viên tiêu biểu để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Quận đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Chi đoàn gồm 03 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn Công ty, cụ thể như sau: đồng chí Hồ Ngọc Quí, Bí thư Chi đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Bí thư Chi đoàn, đồng chí Trần Lê Phương Thanh, Ủy viên BCH Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2024.

Ban chấp hành Chi đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã định hướng chi đoàn cần có nhiều mô hình, công trình để tập hợp thanh niên. Tiếp tục tạo nhiều sân chơi thể dục thể thao rèn luyện thân thể, tổ chức hành trình về nguồn, hành trình địa chỉ đỏ để giáo dục đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã tổ chức khen thưởng cho 05 cá nhân có thành tích tham gia tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019-2022.

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tham gia tốt hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đoàn viên Chi đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2022-2024, với 06 hệ thống chỉ tiêu./.

Scroll to Top
Gọi ngay