CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở trong Công ty, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; được quyết định và được kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong phạm vi được pháp luật qui định; người sử dụng lao động thực hiện những cam kết bảo đảm quyền, lợi ích cho người lao động tạo động lực để người lao động hăng hái làm việc. Qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, góp phần xây dựng công ty phát triển vững mạnh.

Ngày 29/3/2022 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022, tham dự Hội nghị có ông Cao Văn Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận; ông Phan Phi Trung, Phó Trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội quận; bà Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cùng với 67 đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị bà Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Nghiêm Bá Ngọc, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng kế hoạch kinh doanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch thực hiện năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người lao động năm 2021; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực các chế độ chính sách cho người lao động và thực hiện các quy chế tại Công ty năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 phương hướng hoạt động năm 2022.

 

Ban Thanh tra nhân dân ra mắt hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Văn Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận ghi nhận Công ty đã tham gia cùng với quận và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về đảm bảo vệ sinh môi trường; hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo công ty phát triển bền vững; quan tâm tốt đến đời sống của người lao động, đảm bảo tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt chính sách chế độ chăm lo cho người lao động trong năm 2021.

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 03 đồng chí; thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022./.

 

Các đại biểu chụp hình tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022

Scroll to Top
Gọi ngay