THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐI BỘ “ĐỒNG HÀNH CHĂM LO CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” GÂY QUỸ XÃ HỘI QUẬN PHÚ NHUẬN

Ngày 27/11/2022, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tham gia chương trình đi bộ “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” gây quỹ xã hội quận Phú Nhuận; tham dự có đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Công Chiến, UV.BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên, Trưởng, phó các bộ phận cùng với hơn 40 người lao động tham gia đi bộ.

Công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn luôn được Công ty quan tâm thực hiện; hàng năm Công ty đóng góp quỹ xã quận số tiền trên 110.000.000 đồng góp phần vào công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Công ty tích cực hưởng ứng cuộc vận động “đi bộ trực tuyến đóng góp quỹ xã hội” đã thu hút được toàn thể người lao động tham gia, ủng hộ số tiền trên 4.500.000 đồng.

Hoạt động đi bộ “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” luôn được Lãnh đạo, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Đây là hoạt động được quận Phú Nhuận tổ chức hàng năm để vận động gây quỹ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình trong nhân dân./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top