Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo Công ty với đảng viên, người lao động năm 2022

Ngày 28/7/2022, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo Công ty với đảng viên, người lao động năm 2022 với chủ đề “Điều kiện làm việc của người lao động và giải pháp tăng năng suất lao động”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ công ty; các Phó Giám đốc, Trưởng, phó các bộ phận và hơn 60 người lao động tham dự.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nghiêm Bá Ngọc, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị đã nhận được 07 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về công tác thu phí vận chuyển, về bảo hộ lao động, an toàn lao động và công tác quét thu gom rác ca đêm, nâng cao năng suất lao động, trang bị phương tiện hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phát triển đảng viên mới…

Kiến nghị của Người lao động

Đồng chí Đào Mạnh Linh đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động; đầu tư thay đổi môi trường làm việc, đầu tư máy móc, thiết bị để tăng năng suất lao động đáp ứng yêu cầu xã hội ngày càng cao. Bên cạnh đó, đồng chí định hướng nguồn lao động trong lĩnh vực xây dựng ngày càng giảm, đề nghị các bộ phận chuyên môn cần phải cải tiến máy móc, thiết bị để đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Lý đã chỉ đạo và kết luận Hội nghị: ghi nhận những đóng góp trong thời gian qua của người lao động; về công tác đảm bảo an toàn lao động cho người lao động luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu; Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với các bộ phận liên quan khảo sát, trang bị đồ bảo hộ lao động phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận. Đồng thời đồng chí Lý yêu cầu mỗi người lao động thay đổi cách thức làm việc, xây dựng kế hoạch, giải pháp làm việc để tăng năng suất lao động góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đồng chí Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị

Qua Hội nghị, đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người lao động; đồng thời, nắm bắt tâm tự, nguyện vọng chính đáng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của người lao động, kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh để giải quyết và nghiên cứu đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, chính sách, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; Để từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc theo Nghị định 145 của Chính phủ, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đảm bảo công khai dân chủ thực chất về nội dung, hình thức và nguyên tắc theo quy định và yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

Tập thể Lãnh đạo và người lao động tham dự hội nghị

Scroll to Top
Gọi ngay