bản đồ nhỏ

Hội nghị người lao động năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-Cty ngày 10/02/2017 của Giám đốc Công ty về tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động , tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong phạm vi được pháp luật quy định.

Ông Đặng Duy Thập, Trưởng phòng TC-HC thông qua chương trình hội nghị

Chiều ngày 10/3/2016, tại hội trường Ban Giám đốc Công ty phối hợp cùng với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Ngọc Lước - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Ông Phan Văn Minh – Phó Trưởng phòng LĐTB&XH  quận, ông Vũ Thế Thịnh – Quận ủy viên, Chủ tịch HĐTV cùng toàn thể người quản lý và người lao động trong Công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất các nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người lao động trong năm 2016, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các bộ phận trực thuộc và trả lời của lãnh đạo Công ty; báo cáo về những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong thỏa ước lao động tập thể 2016 - 2018.

Một số hình ảnh buổi hội nghị:

 Ông Vũ Thế Thịnh tặng hoa chúc mừng các bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Giám đốc trả lời các kiến nghị, đề xuất của người lao động

 Ông Đôn Đức Thanh, chuyên viên phòng TC-KT báo cáo công khai tài chính năm 2016

 Ông Phạm Văn Hồng, thông qua báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân

 

Ông Phan Hữu Tuấn, Phó Giám đốc - Chủ tịch công đoàn phát động thi đua năm 2017

Các bộ phận đăng ký thi đua năm 2017

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa