bản đồ nhỏ

Hội nghị người lao động năm 2016

Sáng ngày 26/01/2016, tại hội trường Ban Giám đốc Công ty phối hợp cùng với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Tham dự hội nghị có 196 viên chức, người lao động trên tổng số 209 viên chức, người lao động. Ông Đào Mạnh Linh - Giám đốc Công ty và ông Phan Hữu Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng chủ trì hội nghị.

 

Ông Đào Mạnh Linh, Giám đốc Công ty trả lời các ý kiến của người lao động

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất các nội dung như: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng năm 2016; báo cáo tình hình tổ chức hội nghị người lao động, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các bộ phận trực thuộc và trả lời của lãnh đạo Công ty; báo cáo về những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong thỏa ước lao động tập thể 2016 - 2018.

Ông Vũ Thế Thịnh - Quận ủy viên, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Thế Thịnh - Quận ủy viên, Chủ tịch HĐTV Công ty đã đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức người lao động trong toàn Công ty trong năm 2015. Đồng thời có những định hướng cho hoạt động SXKD trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi hội nghị:

Bà Hoàng Mộng Ngọc, Kế toán trưởng báo cáo công khai tài chính năm 2015

Ông Phan Hữu Tuấn, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty phát động thi đua 2016

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa