bản đồ nhỏ

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tháng 7/2015

Thực hiện Quyết định 29/QĐ-Cty ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Công ty về tổ chức đối thoại định kỳ. Sáng ngày 23/7/2015 tại phòng họp 2 công ty, Ban Giám đốc công ty phối hợp BCH.CĐCS tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Tham dự hội nghị đối thoại gồm: Người sử dụng lao động và đại diện người lao động (được đề cử tại Hội nghị đại biểu người lao động). Tại hội nghị đối thoại, đại diện người lao động đã trình bày các ý kiến của người lao động (tổng hợp ý kiến tại cuộc họp của các bộ phận). Sau khi nghe ý kiến của đại diện người lao động, Ban Giám đốc công ty đã trả lời và ghi nhận những ý kiến đóng góp của người lao động.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn và dân chủ đã giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của người lao động.

Một số hình ảnh của buổi đối thoại:






Tin đã đưa