bản đồ nhỏ

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tháng 11/2014

Thực hiện Quyết định 44/QĐ-Cty ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Công ty về tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tháng 11 năm 2014. Sáng ngày 03/12/2014 tại Hội trường công ty, Ban Giám đốc công ty phối hợp BCH.CĐCS tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Tham dự hội nghị đối thoại gồm: Người sử dụng lao động và đại diện người lao động (được đề cử tại Hội nghị đại biểu người lao động). Tại hội nghị đối thoại, đại diện người lao động đã trình bày các ý kiến của người lao động (tổng hợp ý kiến tại cuộc họp của các bộ phận). Sau khi nghe ý kiến của đại diện người lao động, Ban Giám đốc công ty đã trả lời và ghi nhận của người lao động.
Buổi đối thoại diễn ra trong không khí nghiêm túc, trao đổi thẳng thắn và dân chủ đã giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của người lao động.
Một số hình ảnh của buổi đối thoại: 
 
Tin mới hơn
Tin đã đưa