bản đồ nhỏ

Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tháng 8 năm 2014

Thực hiện Quyết định 36/QĐ-Cty ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Giám đốc Công ty về tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Sáng ngày 20/8/2014 tại Hội trường công ty, Ban Giám đốc công ty phối hợp BCH.CĐCS tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Tham dự hội nghị đối thoại gồm: Người sử dụng lao động,  đại diện người lao động (được đề cử tại Hội nghị đại biểu người lao động) và Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận. Tại hội nghị đối thoại, đại diện người lao động đã trình bày các ý kiến của người lao động (tổng hợp ý kiến tại cuộc họp của các bộ phận). Sau khi nghe ý kiến của đại diện người lao động, Ban Giám đốc công ty đã trả lời và ghi nhận của người lao động.
Một số hình ảnh của hội nghị:Tin mới hơn
Tin đã đưa