bản đồ nhỏ

Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện mô hình

Ngày 30/6/2014 tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp thực hiện mô hình "Tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm" giũa Công an Quận với đại diện lãnh đạo Công ty
Một số hình ảnh của buổi Hội nghịTin mới hơn
Tin đã đưa