TỔ CHỨC TẬP HUẤN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

     Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2023.

     Công ty tổ chức tập huấn an toàn, vệ sinh lao động trong 02 ngày (16/3 và 17/3/2023) cho Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Trưởng, phó các bộ phận và người lao động Công ty. Chuyên viên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc Công ty TNHH Công nghệ môi trường và thiết bị công nghiệp Envirotek.

     Qua 02 ngày tập huấn giúp cho người quản lý doanh nghiệp có biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho người lao động nắm vững kiến thức, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, nhận diện được những mối nguy hiểm trong quá trình làm việc.

     Việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về an toàn, vệ sinh lao động giúp người lao động có thể chủ động phòng ngừa những tai nạn lao động đồng thời hiểu rõ được các tình huống nguy hiểm tiềm tàng tại nơi làm việc có thể dẫn đến việc tai nạn lao động từ đó có những biện pháp phòng ngừa tai nạn trong quá trình làm việc và vận hành các thiết bị.

     Sau buổi tập huấn, Người quản lý doanh nghiệp, người lao động của Công ty được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động./.

Scroll to Top
Gọi ngay