CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

     Ngày 13/4/2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội quận; bà Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Đào Mạnh Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Nguyễn Công Chiến, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Công ty; ông Nghiêm Bá Ngọc, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở,  cùng với sự hiện diện của các đồng chí Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các bộ phận, Trưởng các đoàn thể và 89 đại biểu, đại diện cho các bộ phận trực thuộc trong Công ty.

     Chủ trì Hội nghị là bà Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Nghiêm Bá Ngọc, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty.

     Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiêm vụ của năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách cho người lao động năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2022; Báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động; Thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và các quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn; Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tại Hội nghị, Bà Hồ Thanh Lý, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trao đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị người lao động tại các bộ phận.

     Hội nghị nhất trí 100% thông qua các nội dung của Thỏa ước lao động năm 2023 và các quy chế nội bộ của Công ty, Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

     Hội nghị phát huy dân chủ cơ sở trong Công ty, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; được quyết định và kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong phạm vị được pháp luật quy định; người sử dụng lao động thực hiện những cam kết bảo đảm quyền, lợi ích cho người lao động tạo động lực để người lao động hăng hái làm việc. Qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, góp phần xây dựng công ty phát triển vững mạnh./.

Scroll to Top
Gọi ngay